Del credere to stosunek prawny o charakterze zabezpieczającym. Jest uregulowany w Kodeksie cywilnym w ścisłym związku z umową agencyjną. W

Klauzula abuzywna (inaczej: klauzula niedozwolona) to postanowienia wzorców umów (np. regulaminów sklepów internetowych, ogólnych warunków umowy itp.), które kształtują prawa