Szukaj haseł:

Wyzysk – zgodnie z art. 388 § 1 kodeksu cywilnego – jeżeli jedna ze stron, wyzyskując przymusowe położenie, niedołęstwo lub niedoświadczenie drugiej strony,

Franchising oparty jest na ścisłej i ciągłej współpracy pomiędzy prawnie i finansowo odrębnymi i niezależnymi przedsiębiorstwami. Jest to system sprzedaży

Prawo pierwszeństwa jest często mylnie utożsamiane z prawem pierwokupu, a są to instytucje odrębne. Prawo pierwszeństwa nie zostało uregulowane w

Dożywocie to umowa, która polega na zobowiązaniu się właściciela nieruchomości do przeniesienia jej własności na nabywcę, w zamian za co

Back to top