Szukaj haseł:

Pojęcie rok obrotowy pochodzi z ustawy o rachunkowości, gdzie oznacza ono rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych

Zgodnie z ustawą o rachunkowości rezerwy tworzy się na: pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można

Raporty okresowe to przekazywane przez emitenta informacje okresowe, sporządzone w określonej formie i ujawniające dane zgodnie z przepisami rozporządzenia oraz

W pierwszej kolejności rachunek walutowy jest przydatny dla osób, które podejmują bieżące operacje finansowe w walutach obcych. Jednakże, warto zwrócić

Back to top