Dowody przesunięć

Dowody przesunięć

Dowody przesunięć – w świetle definicji zawartej w § 9 ust. 4  rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1037) są to dowody wewnętrzne dokumentujące dokonanie przesunięć (przerzutów) towarów handlowych oraz materiałów podstawowych między zakładami należącymi do tego samego podatnika.

Sporządza się je w dwóch egzemplarzach, z których jeden przechowywany jest w zakładzie, z którego dokonano przesunięcia towaru lub materiału, a drugi – w zakładzie, w którym przyjęto te towary lub materiały. Dowody przesunięć powinny zawierać co najmniej następujące dane:

  • numer kolejny wpisu,
  • datę dokonania przesunięcia,
  • nazwę towarów lub materiałów,
  • ilość i wartość obliczoną według cen zakupu.

Jeżeli podatnik prowadzi jedną księgę dla przedsiębiorstwa wielozakładowego, a zakupione towary przekazuje tylko do jednego zakładu (oddziału), nie ma obowiązku sporządzania dowodu przesunięć, pod warunkiem, że na dowodzie zakupu poda nazwę zakładu, do którego przekazał te towary.

Orzeczenia

Uchwała siedmiu sędziów SN – I KZP 22/03

Potrzebujesz pomocy dotyczącej dowodów przesunięć?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla konsumentów i przedsiębiorców.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl