Szukaj haseł:

Ochrona danych w ustawie o rachunkowości - Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994 nr 121

Wydruk niefiskalny to każdy nieobrazujący treści transakcji sprzedaży dokument wydrukowany przez kasę przed jej fiskalizacją oraz każdy inny dokument dopuszczony

Wydruk fiskalny – pojęcie oznacza bądź paragon fiskalny, którym jest wydrukowany dla nabywcy przez kasę rejestrującą w momencie sprzedaży dokument

Dowody przesunięć – w świetle definicji zawartej w § 9 ust. 4  rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003

Back to top