Wydruk niefiskalny to każdy nieobrazujący treści transakcji sprzedaży dokument wydrukowany przez kasę przed jej fiskalizacją oraz każdy inny dokument dopuszczony

Wydruk fiskalny – pojęcie oznacza bądź paragon fiskalny, którym jest wydrukowany dla nabywcy przez kasę rejestrującą w momencie sprzedaży dokument

Dowody przesunięć – w świetle definicji zawartej w § 9 ust. 4  rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003

Dziennik operacji księgowych to jedno z podstawowych urządzeń księgowych, służących do ewidencji w porządku chronologicznym numerowanych kolejno zapisów dotyczących operacji

Ewidencja sprzedaży - możemy wyróżnić trzy rodzaje ewidencji na potrzeby VAT:ewidencję uproszczoną – prowadzoną zgodnie z art. 109 ustawy