Szukaj haseł:

Masa upadłości

Masa upadłości – zgodnie z treścią art. 62 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, w skład masy upadłości wchodzi majątek należący do upadłego, a w szczególności: prawa własności, ograniczone prawa rzeczowe, wierzytelności, zbywalne prawa autorskie, prawa własności przemysłowej, a także ekspektatywy praw, jeżeli podlegają zbyciu. Owe zbywalne prawa majątkowe upadłego muszą należeć do niego w dniu ogłoszenia upadłości. Również prawa obligacyjne, takie jak najem czy dzierżawa, wchodzą w skład masy upadłości, gdyż przynoszą zysk. Części składowej masy upadłości nie stanowią natomiast prawa osobiste upadłego, np. służebność osobista.

Masa upadłości nie posiada ani osobowości prawnej, ani też zdolności prawnej, służy przede wszystkim do zaspokojenia wierzycieli upadłego. Tzw. odpowiedzialność masy upadłości oznacza zatem zawsze odpowiedzialność upadłego. Masa upadłości powstaje z początkiem dnia, w którym ogłoszono upadłość. Ponadto do masy upadłości wchodzi majątek nabyty przez upadłego w trakcie postępowania upadłościowego. Chodzi tu o majątek nabyty na podstawie wszelkich przewidzianych prawem form przysporzeń majątkowych. Bez znaczenia jest to, czy upadły nabył majątek w wyniku spadkobrania, czy darowizny.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top