Szukaj haseł:

Przekazanie 1 procenta podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego - podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać 1 procent

Kontrola podatkowa – to przeprowadzane przez organy podatkowe czynności, mające na celu weryfikację prawidłowości dokonanych przez podatnika czynności, mających wpływ

Celem zastępstwa procesowego  w postępowaniu przed organami administracji publicznej jest reprezentacja mocodawcy (czyli osoby zlecającej zastępstwo) przy dokonywaniu określonych czynności

Kancelaria prawna jest to miejsce pracy, zakład pracy prawnika oraz osób zatrudnionych na innych stanowiskach np. w sekretariacie, a także

Back to top