Szukaj haseł:

Przedstawiciel zagranicznych spółek hazardowych – działalność w zakresie gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości i gier na automatach,

Podmioty stosunku prawnego – są nimi osoby, które są lub mogą być uczestnikiem stosunku prawnego. Zgodnie z dwustronnym charakterem stosunku

Kontrola podatkowa – to przeprowadzane przez organy podatkowe czynności, mające na celu weryfikację prawidłowości dokonanych przez podatnika czynności, mających wpływ

Dłużnik (strona zobowiązana) to osoba, która zaciągnęła zobowiązanie u wierzyciela (strona uprawniona względem zobowiązanego) i jest zobowiązana do spełnienia świadczenia,

Back to top