Szukaj haseł:

Podmioty stosunku prawnego – są nimi osoby, które są lub mogą być uczestnikiem stosunku prawnego. Zgodnie z dwustronnym charakterem stosunku

Kontrola podatkowa – to przeprowadzane przez organy podatkowe czynności, mające na celu weryfikację prawidłowości dokonanych przez podatnika czynności, mających wpływ

Dłużnik (strona zobowiązana) to osoba, która zaciągnęła zobowiązanie u wierzyciela (strona uprawniona względem zobowiązanego) i jest zobowiązana do spełnienia świadczenia,

Zdolność prawna to najogólniej rzecz ujmując możność bycia podmiotem praw i obowiązków ze sfery szeroko rozumianego prawa cywilnego. Zgodnie z

Back to top