Szukaj haseł:

Treść i cel umowy leasingu – na treść umowy leasingu składa się przede wszystkim treść oświadczeń woli złożonych przez finansującego

Czynności cywilnoprawne – są to instrumenty, za pomocą których podmioty stosunków cywilnoprawnych mogą według własnej woli, w ramach obowiązującego porządku

Forma czynności prawnych – to sposób wyrażenia oświadczenia woli celem dokonania czynności prawnej.  Zagadnienie form czynności prawnej zostało uregulowane w

Spłata kredytu a zwolnienie zabezpieczeń - jak trafnie wskazywał Sąd Apelacyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 26 lutego 2006

Back to top