Szukaj haseł:

Umowa sprzedaży energii elektrycznej – to umowa bezpośredniej sprzedaży energii elektrycznej przez podmiot zajmujący się jej wytwarzaniem lub odsprzedażą tej

Umowa komisu - to umowa nazwana w Kodeksie cywilnym, w Księdze trzeciej, Tytule XXIV, w art. 765 – 773, na mocy

Prawo pierwszeństwa jest często mylnie utożsamiane z prawem pierwokupu, a są to instytucje odrębne. Prawo pierwszeństwa nie zostało uregulowane w

Wydruk niefiskalny to każdy nieobrazujący treści transakcji sprzedaży dokument wydrukowany przez kasę przed jej fiskalizacją oraz każdy inny dokument dopuszczony

Back to top