Szukaj haseł:

Prawo pierwszeństwa jest często mylnie utożsamiane z prawem pierwokupu, a są to instytucje odrębne. Prawo pierwszeństwa nie zostało uregulowane w

Wydruk niefiskalny to każdy nieobrazujący treści transakcji sprzedaży dokument wydrukowany przez kasę przed jej fiskalizacją oraz każdy inny dokument dopuszczony

Umowa kontraktacji to umowa polegająca na dostarczaniu przez producenta rolnego płodów rolnych drugiej stronie umowy. Z uwagi na procesy wegetacyjne i

Wydruk fiskalny – pojęcie oznacza bądź paragon fiskalny, którym jest wydrukowany dla nabywcy przez kasę rejestrującą w momencie sprzedaży dokument

Back to top