Wydruk niefiskalny to każdy nieobrazujący treści transakcji sprzedaży dokument wydrukowany przez kasę przed jej fiskalizacją oraz każdy inny dokument dopuszczony

Wydruk fiskalny – pojęcie oznacza bądź paragon fiskalny, którym jest wydrukowany dla nabywcy przez kasę rejestrującą w momencie sprzedaży dokument

Zaliczki na dostawy są to wpłaty na poczet przyszłych dostaw towarów i usług. Z punktu widzenia podatku dochodowego są neutralne.

Ewidencja sprzedaży - możemy wyróżnić trzy rodzaje ewidencji na potrzeby VAT:ewidencję uproszczoną – prowadzoną zgodnie z art. 109 ustawy