Wydruk fiskalny

Wydruk fiskalny

Wydruk fiskalny – pojęcie oznacza bądź paragon fiskalny, którym jest wydrukowany dla nabywcy przez kasę rejestrującą w momencie sprzedaży dokument fiskalny z dokonanej czynności, bądź raport fiskalny (dobowy, miesięczny i okresowy), czyli dokument fiskalny zawierający dane sumaryczne o obrocie i kwotach podatku za daną dobę, miesiąc lub za wybrany okres w ujęciu według poszczególnych stawek podatkowych oraz sprzedaży zwolnionej z podatku. Przepisy dotyczące m.in. wydruków fiskalnych reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz. U. z 2013 r. poz. 1076).

Orzeczenia

I SA/Bk 39/13 – Wyrok WSA w Białymstoku, II SA/Po 685/15 – Wyrok WSA w Poznaniu

Potrzebujesz pomocy dotyczącej wydruków fiskalnych?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla konsumentów i przedsiębiorców.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl