Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego jest to kwota będąca podstawą do obliczenia wynagrodzenia chorobowego wypłacanego przez pracodawcę oraz zasiłku chorobowego płaconego

Cesja ubezpieczenia oznacza przeniesienie praw wynikających z umowy ubezpieczenia. W obrocie funkcjonuje jako zastrzeżenie zobowiązujące ubezpieczyciela do wypłaty odszkodowania (lub

Kartoteka płatnika to pojęcie z zakresu użytkowania programu „Płatnik”, przeznaczonego dla płatników składek do tworzenia dokumentów ubezpieczeniowych i wymiany informacji

Kartoteka pojedynczego ubezpieczonego oznacza zbiór szczegółowych informacji o jednym ubezpieczonym, prowadzony w programie elektronicznej wymiany danych z ZUS „Płatnik” składa