Podatek dochodowy na ogólnych zasadach

Podatek dochodowy na ogólnych zasadach

Podatek dochodowy na ogólnych zasadach jest to podatek dochodowy od osób fizycznych ukonstytuowany przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 361), opłacany przy zastosowaniu podstawy obliczania podatku, o której mowa w art. 26 ustawy o PIT i skali, o której mowa w art. 27 tejże ustawy. Przedmiotem opodatkowania jest dochód, czyli nadwyżka przychodów nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w danym roku podatkowym. Opodatkowaniu podlegają wszelkie dochody z wyjątkiem wymienionych w art. 21, 52, 52c i 52d ustawy o PIT (ponad 100 zwolnień przedmiotowych). Jeżeli podatnik uzyskuje dochody z więcej niż jednego źródła, przedmiotem opodatkowania w danym roku podatkowym (z zastrzeżeniem pewnych wyjątków) jest suma dochodów ze wszystkich źródeł. Zasady ogólne są podstawową formą opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej, występują w sytuacji, gdy podatnik dokonał wyboru takich zasad, albo gdy rozpoczynając działalność nie dokonał wyboru w ogóle.

Skala ma charakter progresji szczeblowanej i wyrażona jest procentowo-kwotowo. Obecnie (od 1 stycznia 2009) wynoszą one odpowiednio: 18% i 32%.

Orzeczenia

I SA/Go 462/15 – Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp., II FSK 255/14 – Wyrok NSA

Potrzebujesz pomocy dotyczącej podatku dochodowego na ogólnych zasadach?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla konsumentów i przedsiębiorców.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl