Szukaj haseł:

Przekazanie 1 procenta podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego - podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać 1 procent

to zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 7 Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U.

To przychody, których katalog został zawarty w art. 7b ust. 1 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku

Ze względu na brak ustawowej definicji fundacji prywatnej, w doktrynie wykształciła się jej definicja, jako osoby prawnej, której celem jest

Back to top