Szukaj haseł:

to zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 7 Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U.

To przychody, których katalog został zawarty w art. 7b ust. 1 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku

Ze względu na brak ustawowej definicji fundacji prywatnej, w doktrynie wykształciła się jej definicja, jako osoby prawnej, której celem jest

Program DOKE (Program Dopłat do Oprocentowania Kredytów Eksportowych) to system polegający na wzajemnych okresowych rozliczeniach między Bankiem Gospodarstwa Krajowego a

Back to top