Pozbawienie praw publicznych

Pozbawienie praw publicznych

Pozbawienie praw publicznych jest jednym ze środków karnych przewidzianych na gruncie Kodeksu karnego. Pozbawienie praw publicznych może dotyczyć:

  • utraty czynnego lub biernego prawa wyborczego do organów publicznych, samorządu terytorialnego i zawodowego,
  • utratę prawa do sprawowania wymiaru sprawiedliwości,
  • utratę stopnia wojskowego i tym samym powrót do stopnia szeregowego,
  • utratę orderów, tytułów honorowych wraz z niemożliwością ich nabycia podczas stosowanego środka karnego.

Pozbawienie praw publicznych jako środek karny może być orzeczone na okres od roku do 10 lat. Wskazać należy, że sąd może zastosować przedmiotowy środek w przypadku skazania na karę pozbawienia wolności od 3 lat za przestępstwo popełnione w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Okres, na jaki został orzeczony środek karny w postaci pozbawienia praw publicznych nie biegnie w czasie odbywania kary pozbawienia wolności, nawet w sytuacji kiedy została orzeczona za inne przestępstwo.

Podstawa prawna

  • Art. 39 pkt 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553).

Orzeczenia i komentarze

  • Bojarski Tadeusz (red.), Kodeks karny. Komentarz, wyd. VII, 2015.
    Majewski Jarosław, Kodeks karny. Komentarz do zmian 2015, 2015.
    Filar Marian (red.), Kodeks karny. Komentarz, wyd. IV, 2014.

Potrzebujesz pomocy dotyczącej pozbawienia praw publicznych?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla konsumentów i przedsiębiorców.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl