Szukaj haseł:

Zakład karny typu zamkniętego – zgodnie z Ustawą z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. 1997,

Prawa skazanego w zakładzie karnym – to prawa jakie przysługują skazanemu w trakcie odbywania przez niego kary pozbawienia wolności, określone

Obowiązki skazanego w zakładzie karnym – to obowiązki jakim poddawać się musi skazany w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności, określone

Nagrody i ulgi dla osadzonego w zakładzie karnym - zgodnie z Ustawą z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks

Back to top