Szukaj haseł:

Przedawnienie karalności na gruncie Kodeksu karnego związane jest z rodzajem czynu, jakiego dopuścił się sprawca. Co do zasady, przedawnienie karalności

Na wyrok składają się: sentencja wyroku oraz uzasadnienie wyroku. Sentencja wyroku jest zasadniczą częścią orzeczenia sądowego, zawierająca rozstrzygnięcie sprawy. Art.

Społeczna szkodliwość czynu – pojęcie to ma rodowód oświeceniowy; jest kategorią obiektywną, która łączy się z tzw. materialną definicją przestępstwa i

Zbrodnia, zgodnie z definicją zawartą w art. 9 par. 2 kodeksu karnego, to czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności na

Back to top