Szukaj haseł:

 to instytucja prawa karnego, uregulowana w Rozdziale IX Części ogólnej Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U.

Przedawnienie karalności na gruncie Kodeksu karnego związane jest z rodzajem czynu, jakiego dopuścił się sprawca. Co do zasady, przedawnienie karalności

Na wyrok składają się: sentencja wyroku oraz uzasadnienie wyroku. Sentencja wyroku jest zasadniczą częścią orzeczenia sądowego, zawierająca rozstrzygnięcie sprawy. Art.

Społeczna szkodliwość czynu – pojęcie to ma rodowód oświeceniowy; jest kategorią obiektywną, która łączy się z tzw. materialną definicją przestępstwa i

Back to top