Szukaj haseł:

Ułaskawienie to przysługujące Prezydentowi RP post procesowe uprawnienie korekty prawomocnego wyroku wydanego przez sąd w części dotyczącej kary. Zostało mu

White Collar Crimes - czyli tzw. przestępstwa białych kołnierzyków. Istnieje wiele definicji służących określeniu tego rodzaju przestępstw. „Białe kołnierzyki” wyróżnia

Przedawnienie karalności na gruncie Kodeksu karnego związane jest z rodzajem czynu, jakiego dopuścił się sprawca. Co do zasady, przedawnienie karalności

Czyn ciągły oznacza co najmniej dwa zachowania sprawcy, które następują w krótkim odstępie czasu, odbywają się na jednej osobie (kilka

Back to top