Rynek pieniężny

Rynek pieniężny

Rynek pieniężny to system obrotu instrumentami finansowymi opiewającymi wyłącznie na wierzytelności pieniężne, o terminie realizacji praw, liczonym od dnia ich wystawienia albo nabycia w obrocie pierwotnym, nie dłuższym niż rok.

[Podstawa prawna: ustawa o instrumentach finansowych]

Hasła powiązane:

Potrzebujesz pomocy dotyczącej rynku pieniężnego?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla konsumentów i przedsiębiorców.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl