Szukaj haseł:

Private banking, czyli bankowość prywatna - to termin, który nie doczekał się dotąd w polskim prawodawstwie definicji legalnej. W obrocie

Kontrakty FRA – czyli z ang. kontrakty Forward Rate Agreement, to stosowany na rynkach finansowych jeden z tzw. instrumentów pochodnych,

Rynek pieniężny to system obrotu instrumentami finansowymi opiewającymi wyłącznie na wierzytelności pieniężne, o terminie realizacji praw, liczonym od dnia ich

Złożony instrument finansowy to kontrakt składający się z instrumentu kapitałowego oraz zobowiązania finansowego lub zobowiązania o innym charakterze. Potrzebujesz porady prawnej

Back to top