Szukaj haseł:

Forfaiting jest systemem refinansowania kredytów eksportowych. Umowa forfaitingu polega ona na zakupie należności terminowych, powstałych w wyniku realizacji transakcji eksportowych

Kredyt eksportowy to kredyt dla zagranicznego nabywcy lub jego banku, udzielany przez bank w celu finansowania umowy eksportowej, a także

Dokument wywozu to dokument uprawniający do zastosowania preferencyjnej stawki 0% VAT w procedurze wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, eksporcie tzw. bezpośrednim i

Kontrola celna oznacza wykonywanie specjalnych czynności przez organy celne w celu zapewnienia prawidłowego stosowania przepisów celnych i innych przepisów dotyczących

Back to top