W przypadku opcji zapadkowych (ang. ratchet options, cliąuet options) istotny jest nie tylko sam fakt ustanowienia nowego ekstremum przez cenę

Derywaty (ang. derivatives) to inaczej instrumenty pochodne; derywat jest rodzajem instrumentu finansowego powiązanego, który nie jest papierem wartościowym, zaś jego