Szukaj haseł:

Derywaty

Derywaty

Derywaty (ang. derivatives) to inaczej instrumenty pochodne; derywat jest rodzajem instrumentu finansowego powiązanego, który nie jest papierem wartościowym, zaś jego wartość uzależniona jest od instrumentu bazowego, pierwotnego, np. kursów akcji, rentowności obligacji, wysokości stopy procentowej, wartości indeksu giełdowego, a także tak nietypowych wskaźników, jak liczba dni słonecznych czy wielkość opadów śniegu – derywatów pogodowych.

Wśród derywatów wyróżniamy:

 1. opcje:
  • kupna,
  • sprzedaży,
 2. kontrakty SWAP:
 3. kontrakty terminowe:
  • procentowe,
  • walutowe,
  • instrumenty hybrydowe.

Derywaty pełnią dwie zasadnicze funkcje:

 1. ubezpieczeniową – zabezpieczają przed wzrostem/spadkiem wartości instrumentu pierwotnego;
 2. spekulacyjno-dochodową – umożliwiają spekulację, czyli osiąganie zysku ze sprzedaży i kupna derywatów w wyniku zmiany ich wartości (różnic cenowych).

Po raz pierwszy derywaty pojawiły się w Polsce w styczniu 1998 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Punktem odniesienia był dla nich indeks WIG-203.

Orzeczenia i komentarze

 • III SA/Wa 3307/10 – wyrok WSA Warszawa z dnia 11-08-2011
 • II FSK 1984/11 – wyrok NSA (N) z dnia 05-06-2013
Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top