Szukaj haseł:

to dokumenty służące ustaleniu i potwierdzające stan prawny nieruchomości, których rejestr prowadzony jest przez Ministerstwo Sprawiedliwości w formie publicznie dostępnej,

to ciężar publicznoprawny, danina ponoszona na rzecz państwa z tytułu własności lub posiadania nieruchomości. Określenie wysokości stawek podatku należy do

To umowa nazwana w Kodeksie cywilnym, w Księdze trzeciej, Tytule XVII, Dziale I, Rozdziale I, w art. 659 – 679,

To umowa nazwana w Kodeksie cywilnym, w Księdze trzeciej, Tytule XVII, Dziale I, Rozdziale II, w art. 680 – 692,

Back to top