Szukaj haseł:

Zgodnie z art 168 Konstytucji RP (Dz.U.1997, nr 78, poz. 483) jednostki samorządu terytorialnego mają możliwość ustalania wysokości podatków i

Kredyt hipoteczny to kredyt spełniający kryterium zabezpieczenia wierzytelności banku poprzez ustanowienie na jego rzecz hipoteki. Należy on do kredytów długoterminowych.

Pożyczka hipoteczna to pożyczka w formie gotówkowej, która zabezpieczana jest poprzez hipotekę na nieruchomości w stosunku do której pożyczkobiorcy przysługuje

Remont budowlany - jego definicja została unormowana na gruncie ustawy Prawo budowlane. Zgodnie z art. 3 ust. 8 przedmiotowej ustawy

Back to top