Szukaj haseł:

To umowa nazwana w Kodeksie cywilnym, w Księdze trzeciej, Tytule XVII, Dziale I, Rozdziale I, w art. 659 – 679,

To umowa nazwana w Kodeksie cywilnym, w Księdze trzeciej, Tytule XVII, Dziale I, Rozdziale II, w art. 680 – 692,

Zgodnie z art 168 Konstytucji RP (Dz.U.1997, nr 78, poz. 483) jednostki samorządu terytorialnego mają możliwość ustalania wysokości podatków i

Kredyt hipoteczny to kredyt spełniający kryterium zabezpieczenia wierzytelności banku poprzez ustanowienie na jego rzecz hipoteki. Należy on do kredytów długoterminowych.

Back to top