Szukaj haseł:

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) występuje, gdy w wykonaniu czynności polegających na przeniesieniu prawa do rozporządzania towarami jak właściciel na terytorium

Forfaiting jest systemem refinansowania kredytów eksportowych. Umowa forfaitingu polega ona na zakupie należności terminowych, powstałych w wyniku realizacji transakcji eksportowych

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT) oznacza przywóz towarów z terytorium innego państwa na terytorium kraju, przy równoczesnym nabyciu prawa do rozporządzania

Wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna (WTT) uregulowana została w rozdziale 8 (art. 135-138) ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od

Back to top