Szukaj haseł:

To powoływana z grona obywateli osoba do uczestnictwa w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości, biorąca udział w rozpoznawaniu spraw generalnie przed sądami pierwszej instancji. W zakresie

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego jest to kwota będąca podstawą do obliczenia wynagrodzenia chorobowego wypłacanego przez pracodawcę oraz zasiłku chorobowego płaconego przez ZUS za okres

Back to top