Kartoteka płatnika

Kartoteka płatnika

Kartoteka płatnika to pojęcie z zakresu użytkowania programu „Płatnik”, przeznaczonego dla płatników składek do tworzenia dokumentów ubezpieczeniowych i wymiany informacji z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych droga elektroniczną. Kartoteka płatnika stanowi zbiór szczegółowych informacji o płatniku składek,  takich jak:

  • jego dane identyfikacyjne występujące w każdym dokumencie ubezpieczeniowym: imię, nazwisko,
  • dane adresowe,
  • stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe,
  • numery kont bankowych,
  • historyczne dane identyfikacyjne,
  • identyfikatory NIP i PESEL.

Wprowadzenie do kartoteki wyżej wymienionych danych może nastąpić na dwa sposoby: z pliku platnik.rep lub przez wpisanie danych manualnie przy użyciu klawiatury. Po uruchomieniu i poprawnym nawiązaniu połączenia z bazą danych program automatycznie przechodzi do Rejestru płatnika. Na ekranie zostanie wyświetlone okno Rejestr płatników, jeżeli w bazie nie ma jeszcze danych żadnego płatnika, zostanie uruchomiony kreator tworzenia kartoteki nowego płatnika.

Praca w programie „Płatnik” nie jest możliwa bez uzupełnienia danych płatnika w kartotece.

Orzeczenia

VI Ua 9/15 – zarządzenie, wyrok Sąd Okręgowy w Szczecinie z 2015-05-22, III AUa 409/12; Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku – III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 4 września 2012 r.

Potrzebujesz pomocy dotyczącej kartoteki płatnika?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla konsumentów i przedsiębiorców.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl