Zasada kasowa

Zasada kasowa

Zasada kasowa (zasada kasy) polega na zaliczeniu wydatku do kosztów uzyskania przychodu w dacie jego poniesienia, bez względu na datę uzyskania przychodu. Dzień poniesienia wydatku może być pojmowany różnie, pojęcie to nie zostało zdefiniowane w ustawie. Należy przyjąć, że jest to dzień:

  1. obciążenia podatnika przez kontrahenta, np. poprzez wystawienie faktury czy rachunku, noty, pod warunkiem, że podatnik zaakceptuje dokument obciążeniowy;
  2. faktycznej zapłaty w przypadku wydatków: w stosunku do których ustawa stawia warunek faktycznej zapłaty w celu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów (np. wynagrodzenia, odsetki);
  3. ponoszonych bez wystawiania dokumentów obciążeniowych, ewentualnie przed obciążeniem.

Orzeczenia

I SA/Kr 962/15 – Wyrok WSA w Krakowie, II FSK 1751/13 – Wyrok NSA

Potrzebujesz pomocy dotyczącej zasady kasowej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla konsumentów i przedsiębiorców.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl