Business Ethics

Business Ethics

Business Ethics (etyka w biznesie) jest nazwą ogólną dziedziny zajmującej się etycznym wymiarem działalności gospodarczej, inną często spotykaną nazwą jest zatem etyka gospodarcza. Starając się zdefiniować etykę w biznesie można powiedzieć, że jest to całokształt kwestii dotyczących etosu ludzi biznesu, czyli ogółu wartości i norm cechujących środowisko zawodowo zaangażowane w uprawianie działalności gospodarczej.

Etyka biznesu mieści się w zakresie etyki normatywnej, której zadanie polega na określeniu standardów etycznych, jakimi powinni się cechować przedstawiciele ściśle określonej sfery działalności gospodarczej. Stanowi ona konkretyzację etyki ogólnej. Etyka biznesu, jako że należy do etyki normatywnej, odpowiada na pytanie: „jak powinno być?”.

Orzeczenia i komentarze

  • II SA 85/00 – wyrok NSA z dnia 27-04-2000
  • KIO 1099/15 – wyrok KIO z dnia 25-06-2015

Potrzebujesz pomocy dotyczącej Business Ethics?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla konsumentów i przedsiębiorców.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl