Szukaj haseł:

Działalność kantorowa – to działalność gospodarcza regulowana na terytorium Polski, czyli taka, której zasady podejmowania, wykonywania i zakończenia na terytorium

Dowód księgowy – stanowi podstawę prowadzenia ksiąg rachunkowych, ujmowanych w nich zapisów, stwierdza dokonanie operacji gospodarczej. Przepisy dotyczące dowodów księgowych

Taryfy w prawie energetycznym – to ustalane przez przedsiębiorstwa energetyczne taryfy dla paliw gazowych lub energii przetworzonej w dowolnej postaci,

Przedsiębiorstwo energetyczne – to zintegrowany pionowo podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji paliw albo energii

Back to top