Szukaj haseł:

Spółka to forma organizacyjna prowadzenia działalności gospodarczej. Definicję spółki i dotyczące jej regulacje zawiera Kodeks cywilny w Tytule XXXI Księgi

To przedsiębiorstwo pozostałe po śmierci przedsiębiorcy, obejmujące składniki niematerialne i materialne, przeznaczone do wykonywania przez niego działalności gospodarczej i stanowiące

To przychody, których katalog został zawarty w art. 7b ust. 1 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku

To organ władzy sądowniczej, który stoi na straży przed naruszeniem Konstytucji RP lub ustaw przez urzędników państwowych przy wykonywaniu swoich

Back to top