Instytucja finansowa to podmiot nie będący bankiem ani instytucją kredytową, którego podstawowa działalność będąca źródłem większości przychodów polega na wykonywaniu

Stosownie do art. 120 polskiej ustawy Prawo własności intelektualnej, znaki towarowe to oznaczenia, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli

Zryczałtowane opodatkowanie podatkiem dochodowym jest jedną z dostępnych form rozliczania się z fiskusem dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Ryczałt

Pranie pieniędzy to proces polegający na wprowadzaniu do obrotu gospodarczego środków majątkowych najczęściej w postaci pieniędzy, które pozyskane zostały w

Półprodukty i produkty w toku - ustawa o rachunkowości nie definiuje pojęcia produkcja w toku, posługując się pojęciami produkty w

Posiadacz pozwolenia - w obowiązujących aktach prawnych ustawodawca nie precyzował definicji legalnej pojęcia posiadacza pozwolenia. Można jednak założyć, że posiadacz

Zaliczki na podatek dochodowy - osoby fizyczne osiągające dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej, z najmu lub dzierżawy, bez pośrednictwa płatników

Business Ethics (etyka w biznesie) jest nazwą ogólną dziedziny zajmującej się etycznym wymiarem działalności gospodarczej, inną często spotykaną nazwą jest