Przewód sądowy

Przewód sądowy

Przewód sądowy jest jedną z 4 części rozprawy głównej w procesie karnym. Jest również najistotniejszą częścią prowadzonej rozprawy.

Przewód sądowy rozpoczyna się od zwięzłego przedstawienia przez oskarżyciela zarzutów oskarżenia. W trakcie przewodu sądowego sąd przeprowadza dowody w postaci przesłuchania oskarżonych lub świadków, opinii biegłych, oględzin dowodów rzeczowych czy prezentacji dokumentów.

Po przeprowadzeniu dowodów dopuszczonych w sprawie, przewodniczący zapytuje strony, czy wnoszą o uzupełnienie postępowania dowodowego i w razie odpowiedzi przeczącej zamyka przewód sądowy. Podczas przewodu sądowego gromadzony jest materiał dowodowy będący podstawą rozstrzygnięcia sądu. Po zakończonym przewodzie sądowym sąd przystępuje do narady i głosowania nad wyrokiem.

W wyjątkowych przypadkach ustawodawca dopuścił możliwość wznowienia przewodu sądowego. Jedną z okoliczności jest konieczność uzupełnienia materiału dowodowego w celu wykrycia prawdy materialnej w każdej sprawie. Drugą przyczyną umożliwiającą wznowienie przewodu sądowego jest uznanie przez sąd już po zamknięciu przewodu sądowego, że w sprawie istnieją podstawy do zmiany kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu.

Podstawa prawna

  • art. 385 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz.. 555)

Orzeczenia i komentarze

  • Grzeszczyk Wincenty, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, wyd. X, 2014.
  • Świecki Dariusz (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, 2013.

Potrzebujesz pomocy dotyczącej przewodu sądowego?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla konsumentów i przedsiębiorców.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl