Szukaj haseł:

Kodeks karny wykonawczy – czyli Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. opublikowana w Dzienniku Ustaw w 1997 roku, pod

Egzekucja w postępowaniu karnym wykonawczym – w postępowaniu tym, egzekucję zasądzonych roszczeń cywilnych, orzeczonej grzywny, świadczenia pieniężnego oraz należności sądowych

Referendarz sądowy - to urząd funkcjonujący w sądach powszechnych i administracyjnych. W zakresie powierzonych, wskazanych w ustawach czynności, referendarz posiada kompetencje

Compliance (z ang. zgodność), to instytucja, której celem jest zapewnienie spójności przedsiębiorstwa, tak by odpowiadało wymaganym w danych okolicznościach standardom

Back to top