Szukaj haseł:

Przekupstwo menedżerskie - z art. 296a § 1 kodeksu karnego, kto, pełniąc funkcję kierowniczą w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność gospodarczą

Postępowanie nakazowe - sąd wydaje nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego albo świadczenia innych rzeczy zamiennych,

 Kliknij tutaj, aby pobrać formularze pism w postępowaniu uproszczonym Postępowanie uproszczone - przepisy, które stosuje się w sprawach należących do właściwości

Przedawnienie karalności na gruncie Kodeksu karnego związane jest z rodzajem czynu, jakiego dopuścił się sprawca. Co do zasady, przedawnienie karalności

Back to top