Szukaj haseł:

Zasada kontradyktoryjności w postępowaniu karnym – to zasada procesowa, zgodnie z którą proces toczy się przed neutralnym sędzią, mającym za

Proces karny to określone w przepisach prawa czynności, których zadaniem jest wykrycie przestępstwa oraz jego sprawcy, osądzenie go i wykonanie

Doręczeniu w postępowaniu karnym podlegają orzeczenia i zarządzenia, które doręcza się w uwierzytelnionych odpisach (potwierdzających ich autentyczność). Wszelkie pisma, które

Środki zaskarżenia w postępowaniu karnym (zwyczajne) - to instytucje prawne przysługujące stronom i uczestnikom tego postępowania do wzruszenia zapadłego w

Back to top