Szukaj haseł:

Ideą usług powierniczych jest powierzenie dokonania określonej operacji gospodarczej zawodowemu pośrednikowi (powiernikowi), który przeprowadza określoną w umowie powiernictwa czynność w

Instytucja finansowa to podmiot nie będący bankiem ani instytucją kredytową, którego podstawowa działalność będąca źródłem większości przychodów polega na wykonywaniu

Rachunek papierów wartościowych to rachunek, na którym zapisywane są zdematerializowane papiery wartościowe. Rachunek papierów wartościowych może być prowadzony wyłącznie przez:

Pobierz ten artykuł jako PDF Jak wyjaśnia ustawa o obrocie instrumentami finansowymi, prawa do akcji (zwane w skrócie PDA) to

Back to top