Szukaj haseł:

Informacje w sprawozdaniu finansowym jednostek mikro - zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r.

Bilans w sprawozdaniu finansowym zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji - to niezbędny element sprawozdań finansowych tych podmiotów, uregulowany w Ustawie

Bilans w sprawozdaniu finansowym jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń społecznych i zakłady reasekuracji – to niezbędny element sprawozdań finansowych

Zaliczki na wartości niematerialne i prawne to pozycja bilansu ukazująca wydatki, które przeznaczone są na poczet zakupu wartości niematerialnych i

Back to top