Wynik finansowy brutto

Wynik finansowy brutto

Należy odróżnić wynik finansowy brutto na działalności gospodarczej, który otrzymuje się przyjmując wynik na działalności operacyjnej powiększony o przychody finansowe i pomniejszone o koszty finansowe, przy czym efektem może być:

  1. zysk brutto na działalności gospodarczej – jeśli wynik finansowy na działalności operacyjnej skorygowany o przychody i koszty finansowe jest dodatni,
  2. strata brutto na działalności gospodarczej – jeśli wynik finansowy na działalności operacyjnej skorygowany o przychody i koszty finansowe jest ujemny;

oraz wynik finansowy brutto w „czystej postaci”, który ustala się uwzględniając do wyniku finansowego brutto na działalności gospodarczej wielkości dotyczących strat i zysków nadzwyczajnych przy czym rezultat może stanowić:

  1. zysk brutto – dla wyniku finansowego brutto na działalności gospodarczej skorygowanego o straty i zyski nadzwyczajne stanowiącego wielkość dodatnią,
  2. stratę brutto – dla wyniku finansowego brutto na działalności gospodarczej skorygowanego o straty i zyski nadzwyczajne stanowiącego wielkość ujemną.

Orzeczenia

II FSK 1527/13 – Wyrok NSA

Potrzebujesz pomocy dotyczącej wyniku finansowego brutto?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla konsumentów i przedsiębiorców.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl