Dziennik operacji księgowych

Dziennik operacji księgowych

Dziennik operacji księgowych to jedno z podstawowych urządzeń księgowych, służących do ewidencji w porządku chronologicznym numerowanych kolejno zapisów dotyczących operacji gospodarczych. Dane tworzące dziennik gromadzone są w podziale na miesiące sprawozdawcze. Ustawa o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591) w art.14 określa podstawowe wymagania, jakie winien on spełniać. I tak:

  • zapisy w dzienniku muszą być numerowane kolejno,
  • obroty winny być liczone w sposób ciągły,
  • powinien umożliwiać uzgodnienie jego obrotów z obrotami zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej bez względu na to jaką technikę przyjęto dla prowadzenia ksiąg rachunkowych,
  • sposób dokonywania zapisów w dzienniku powinien umożliwiać ich jednoznaczne powiązanie z dowodami księgowymi,
  • w przypadku prowadzenia dzienników częściowych, grupujących zdarzenia według ich rodzajów, należy sporządzić zestawienie obrotów tych dzienników za dany okres sprawozdawczy,
  • przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera, zapis księgowy powinien posiadać automatycznie nadany numer pozycji, pod którą został wprowadzony do dziennika, a także dane pozwalające na ustalenie osoby odpowiedzialnej za treść zapisu.

Orzeczenia

III SA/Wa 1745/16

Potrzebujesz pomocy dotyczącej dziennika operacji księgowych?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla konsumentów i przedsiębiorców.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl