Szukaj haseł:

Umowa komisu - to umowa nazwana w Kodeksie cywilnym, w Księdze trzeciej, Tytule XXIV, w art. 765 – 773, na mocy

Postępowanie upominawcze – to instytucja procesowa prawa cywilnego, stanowiąca postępowanie odrębne, należące, w zależności od wartości przedmiotu sporu, do właściwości sądów

Zgodnie z art. 222 § 1 kodeksu cywilnego właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz

Gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej

Back to top