Szukaj haseł:

Postępowanie upominawcze – to instytucja procesowa prawa cywilnego, stanowiąca postępowanie odrębne, należące, w zależności od wartości przedmiotu sporu, do właściwości sądów

Zgodnie z art. 222 § 1 kodeksu cywilnego właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz

Gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej

Przedawnienie roszczeń to bardzo specyficzna instytucja, której celem jest urealnienie stanu prawnego w stosunku do rzeczywistych stosunków gospodarczych poprzez zwolnienie

Back to top