Formularze PIT

Formularze PIT

Formularze PIT – deklaracje i zeznania służące powstaniu lub realizacji obowiązku podatkowego w stosunku do podmiotu gospodarczego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Na późniejszym etapie służą sprawozdawczości do organów administracji skarbowej w okresach miesięcznych, kwartalnych lub rocznych.

Poniżej przykładowe zestawienie najpopularniejszych formularzy PIT:

 • PIT-36 (23) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika w 2016
 • PIT-36L (12) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym dla podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą
 • PIT-37 (23) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
 • PIT/D (26) Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym (załącznik do PIT-28, PIT-36 i PIT-37)
 • PIT/O (22) Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym
 • PIT-4R (6) Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
 • PIT-8AR (6) Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym
 • PIT-8C (8) Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych
 • PIT-11 (23) Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
 • IFT-1/IFT-1R (13) Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemających w Polsce miejsca zamieszkania

Dostępne są w wersji PDF, Excel oraz w formie elektronicznej, m.in.: na stronie Ministerstwa Finansów.

Orzeczenia i komentarze

 • I SA/Łd 1158/15 – wyrok WSA Łódź z dnia 19-01-2016
 • IBPB-2-1/4511-105/15/DP – Interpretacja indywidualna z dnia 03-08-2015

Potrzebujesz pomocy dotyczącej formularzy PIT?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla konsumentów i przedsiębiorców.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl