Zaliczki na podatek dochodowy

Zaliczki na podatek dochodowy

Zaliczki na podatek dochodowyosoby fizyczne osiągające dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej, z najmu lub dzierżawy, bez pośrednictwa płatników ze stosunku pracy z zagranicy, z emerytur i rent z zagranicy, oraz dochody z tytułów określonych w art. 13 pkt. 2, 4 i 6-9, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt. 1ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 361) są obowiązane bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy. Osoby fizyczne osiągające dochody z działalności gospodarczej oraz najmu lub dzierżawy mają obowiązek w trakcie roku podatkowego obliczać i przekazywać na rachunek właściwego urzędu skarbowego zaliczki na podatek. Podatnicy mogą opłacać zaliczki miesięcznie lub kwartalnie. Zaliczka na podatek dochodowy jest pobierana co miesiąc i wynosi 18% dochodów podlegających opodatkowaniu w przypadku, gdy podstawa opodatkowania jest mniejsza niż 85 528 zł. , natomiast gdy przekroczy w miesiącu 85 528 zł od następnego miesiąca zaliczka na podatek dochodowy będzie wynosiła 32%.

Orzeczenia

I SA/Sz 170/15 – Wyrok WSA w Szczecinie, I SA/Sz 1346/13 – Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-04-02

Potrzebujesz pomocy dotyczącej zaliczek na podatek dochodowy?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla konsumentów i przedsiębiorców.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl