Szukaj haseł:

To umowa nazwana w Kodeksie cywilnym, w Księdze trzeciej, Tytule XVII, Dziale II, w art. 693 – 709, na mocy

Wynik finansowy - wynik księgowy, wynik działalności. Jest to kategoria bilansowa i występuje jedynie przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. Przebieg procesu

Należy odróżnić wynik finansowy brutto na działalności gospodarczej, który otrzymuje się przyjmując wynik na działalności operacyjnej powiększony o przychody finansowe

Zaliczki na dostawy są to wpłaty na poczet przyszłych dostaw towarów i usług. Z punktu widzenia podatku dochodowego są neutralne.

Back to top