Efektywna stopa procentowa

Efektywna stopa procentowa

Efektywna stopa procentowa to uniwersalny miernik rzeczywistego zysku, służący do uszeregowania inwestycji według ich zyskowności. Efektywna stopa procentowa umożliwia potencjalnemu klientowi uszeregowanie tak lokat tego samego banku, jak również lokat rożnych banków, według następujących zmiennych: okres kapitalizacji, różne nominalne stopy procentowe. Ocena zyskowności lokat ma na celu porównanie przyrostów dochodów z lokat rożnookresowych – lokat: jedno-, dwu- miesięcznych, półrocznych i dłuższych – do przyrostów rocznych, co z kolei daje potencjalnemu inwestorowi możliwość uporządkowania lokat według ich rocznej stopy zysku, by dzięki temu stwierdzić, która lokata jest zyskowniejsza i wybrać ją.

Efektywną stopę procentową oblicza się według następującego wzoru:

Re = (1+R/m)m – 1

gdzie:

Re – efektywna stopa procentowa, R – nominalna stopa procentowa, m – liczba okresów kapitalizacji w roku.

Podkreślenia wymaga fakt, iż efektywna stopa procentowa odnosi się nie tylko do określenia zyskowności lokat bankowych, ale również innych inwestycji.

Orzeczenia i komentarze

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w W-wie z dnia 7.02.2013 r. IPPB3/423-868/12-4/KK, I ACa 1209/13 – wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Łodzi z 2014-04-30

Potrzebujesz pomocy dotyczącej efektywnej stopy procentowej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla konsumentów i przedsiębiorców.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl