Szukaj haseł:

Dyrektywy wykładni prawa – to reguły, jakie należy brać pod uwagę dokonując interpretacji przepisów prawnych. Przede wszystkim należy brać pod

Czynności cywilnoprawne – są to instrumenty, za pomocą których podmioty stosunków cywilnoprawnych mogą według własnej woli, w ramach obowiązującego porządku

Partnerstwo publiczno-prywatne, w rozumieniu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, to oparta na umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym współpraca podmiotu publicznego i partnera

Czynności bankowe obejmują: przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów, prowadzenie

Back to top