Inkaso

Inkaso

Inkaso jest instytucją charakterystyczną dla podatków samorządowych i oznacza, przewidziany w art. 9 ustawy z dnia 29.08.1997 Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613), sposób poboru przez wyznaczoną uchwałą rady gminy osobę, podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego – realizowany w stosunku do osób fizycznych.

Inkaso jest także formą rozliczeń bezgotówkowych, polegającą na złożeniu przez dostawcę polecenia w swoim banku, by pobierał należności od odbiorcy. Z inkasa korzystają firmy mające zaufanie do swoich partnerów handlowych oraz, gdy nie istnieją obawy, że kupujący odmówi odbioru towaru lub zapłaty za niego. Przedmiotem inkasa mogą być: dokumenty handlowe (faktury, świadectwo pochodzenia, dokumenty transportowe, dokumenty ubezpieczeniowe itd.) i finansowe (weksle).

Uczestnikami inkasa są: podawca (eksporter/sprzedający), bank podawcy, bank pośredniczący (inkasujący), do którego wysłane jest zlecenie inkasowe i płatnik (importer/kupujący).

Orzeczenia

I SA/Sz 772/15 – Wyrok WSA w Szczecinie, SA/Rz 1622/01 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego – Ośrodek zamiejscowy w Rzeszowie 26 października 2001 r.

Potrzebujesz pomocy dotyczącej inkaso?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla konsumentów i przedsiębiorców.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl