Szukaj haseł:

Wraz z rozwojem nowoczesnych technologii, środków transportu i postępującej globalizacji, zacierają się granice w kolejnych sferach życia. Konieczność posiadania konta

Instytucja finansowa to podmiot nie będący bankiem ani instytucją kredytową, którego podstawowa działalność będąca źródłem większości przychodów polega na wykonywaniu

W polskiej literaturze najbliższym odpowiednikiem tytułowego terminu "Repackaging Vehicles" jest Spółka Specjalnego Przeznaczenia, czyli spółka zawiązana w pewnym określonym celu,

Raporty okresowe to przekazywane przez emitenta informacje okresowe, sporządzone w określonej formie i ujawniające dane zgodnie z przepisami rozporządzenia oraz

Back to top