Szukaj haseł:

Jednostki mikro – to podmioty, jakimi w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994 nr

Bilans w sprawozdaniu finansowym jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń społecznych i zakłady reasekuracji – to niezbędny element sprawozdań finansowych

Bilans w sprawozdaniu finansowym banków - to niezbędny element sprawozdań finansowych tych podmiotów, uregulowany w Ustawie z dnia 29 września

Wraz z rozwojem nowoczesnych technologii, środków transportu i postępującej globalizacji, zacierają się granice w kolejnych sferach życia. Konieczność posiadania konta

Back to top