Rzeczowe aktywa obrotowe

Rzeczowe aktywa obrotowe

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 19 ustawy o rachunkowości poprzez rzeczowe aktywa obrotowe rozumie się materiały nabyte w celu zużycia na własne potrzeby, wytworzone lub przetworzone przez jednostkę produkty gotowe (wyroby i usługi) zdatne do sprzedaży lub w toku produkcji, półprodukty oraz towary nabyte w celu odprzedaży w stanie nieprzetworzonym. Rzeczowe aktywa obrotowe są przeznaczone do zbycia lub zużycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub w ciągu normalnego cyklu operacyjnego właściwego dla danej działalności, jeżeli trwa ona dłużej niż 12 miesięcy. Do aktywów obrotowych zaliczane są towary, materiały, produkty gotowe, półprodukty i produkty w toku, lub zaliczki na dostawy krótkoterminowe.

Podstawa prawna

Orzeczenia i komentarze

  • Wyrok WSA z dnia 6.03.2012 r., sygn. akt III SA/Wa 1429/11
  • Wyrok WSA z dnia 9.06.2011 r., sygn. akt I SA/Wr 388/11

Potrzebujesz pomocy dotyczącej rzeczowych aktywów obrotowych?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla konsumentów i przedsiębiorców.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl