Szukaj haseł:

Arkadiusz Napiórkowski Chcesz założyć rachunek maklerski? Kliknij TUTAJ. Opcje ratalne (ang. instalment options) mają dwa elementy konstrukcyjne, które odróżniają je od opcji standardowych. Element pierwszy to rozłożenie płatności za premię opcyjną na raty. W praktyce zobowiązanie nabywcy opcji dzieli się na raty równej wysokości uiszczane okresowo,

Arkadiusz Napiórkowski Opcja o uwarunkowanej premii (ang. contingent premium option, cash-on-delivery-option, COD-option, pay-later option, when-in-the-money option, zero-premium option) różni się od opcji standardowej tym, że nabywca płaci premię dopiero w dniu rozliczenia opcji, o ile wygasa ona at-the-money lub in-the-money. Jeśli opcja wygasa out-of-the-money, inwestor nie

Arkadiusz Napiórkowski Opcja o odwrotnie uwarunkowanej premii (ang. reverse contingent premium option) jest modyfikacją opcji o uwarunkowanej premii. Jej nabywca zobowiązany jest do zapłaty premii w dniu rozliczenia opcji, o ile w momencie wygaśnięcia opcja jest out-of-the-money. Nabywca nie jest natomiast zobligowany do uiszczenia premii, jeśli

Arkadiusz Napiórkowski Chcesz założyć rachunek maklerski? Kliknij TUTAJ. Opcję o opóźnionym starcie (ang. forward start option, deferred strike options, delayed option), zwaną także opcją o odroczonej cenie wykonania, cechuje ustalanie parametrów opcji w dwóch momentach. Na początku życia opcji określane są wszystkie parametry poza ceną wykonania,

Arkadiusz Napiórkowski Chcesz założyć rachunek maklerski? Kliknij TUTAJ. Opcje "na okrzyk" dają inwestorowi prawo do zmiany pierwotnie ustalonej ceny realizacji na bieżącą cenę rynkową instrumentu bazowego w dowolnym momencie życia opcji. Inwestor skorzysta z niego, o ile spełnione będą dwa warunki jednocześnie: bieżąca cena rynkowa będzie

Arkadiusz Napiórkowski Chcesz założyć rachunek maklerski? Kliknij TUTAJ. Termin opcje egzotyczne został po raz pierwszy użyty przez Marka Rubinsteina dopiero w 1990 roku w monografii zatytułowanej "exotic options" [6]. Kiedy pod koniec lat sześćdziesiątych wprowadzono do obrotu pierwsze opcje barierowe, używano pojęć "boutique options" (opcje butikowe)

Arkadiusz Napiórkowski Chcesz założyć rachunek maklerski? Kliknij TUTAJ. Opcje elastyczne to instrumenty, które dają nabywcy prawo do wyboru momentu wykonania opcji lub też możliwość ustalenia niektórych parametrów opcji (np. ceny wykonania) już po zawarciu kontraktu opcyjnego. Inaczej mówiąc, inwestor może w pewien sposób dostosować zakupiony instrument

Arkadiusz Napiórkowski Chcesz założyć rachunek maklerski? Kliknij TUTAJ. Opcje drabinowe (ang. ladder options), tak jak opcje wsteczne, występują w dwóch wersjach - jako opcje o zmiennej cenie realizacji (ang. floating-strike ladder options) oraz jako opcje o stałej cenie realizacji (ang. jhced-strike ladder options). W przypadku opcji drabinowej

Arkadiusz Napiórkowski Ustalenie w kontrakcie opcyjnym pasma wahań to także element konstrukcyjny korytarzowej opcji binarnej. Nabywcy instrumentu przysługuje wypłata zależna od tego, jak długo kurs kasowy utrzyma się w określonym "korytarzu". O tym, o ile codziennie będzie przyrastać wartość wypłaty, decyduje szerokość ustalonego pasma wahań. Jeśli cena

Back to top