Arkadiusz Napiórkowski Chcesz założyć rachunek maklerski? Kliknij TUTAJ. Termin opcje egzotyczne został po raz pierwszy użyty przez Marka Rubinsteina dopiero w 1990 roku w monografii zatytułowanej "exotic options" [6]. Kiedy pod koniec lat sześćdziesiątych wprowadzono do obrotu pierwsze opcje barierowe, używano pojęć "boutique options" (opcje butikowe)

Arkadiusz Napiórkowski Chcesz założyć rachunek maklerski? Kliknij TUTAJ. Opcje elastyczne to instrumenty, które dają nabywcy prawo do wyboru momentu wykonania opcji lub też możliwość ustalenia niektórych parametrów opcji (np. ceny wykonania) już po zawarciu kontraktu opcyjnego. Inaczej mówiąc, inwestor może w pewien sposób dostosować zakupiony instrument

Arkadiusz Napiórkowski Chcesz założyć rachunek maklerski? Kliknij TUTAJ. Opcje drabinowe (ang. ladder options), tak jak opcje wsteczne, występują w dwóch wersjach - jako opcje o zmiennej cenie realizacji (ang. floating-strike ladder options) oraz jako opcje o stałej cenie realizacji (ang. jhced-strike ladder options). W przypadku opcji drabinowej

Arkadiusz NapiórkowskiW przypadku opcji binarnej z pasmem wahań inwestor określa przedział, w którym będzie poruszać się cena instrumentu bazowego w czasie życia opcji. Jeśli jego przewidywania się sprawdzą, otrzyma on wartość premii przemnożoną przez określoną w kontrakcie stopę wypłaty. Opcja binarna z pasmem wahań znalazła zastosowanie

Arkadiusz NapiórkowskiUstalenie w kontrakcie opcyjnym pasma wahań to także element konstrukcyjny korytarzowej opcji binarnej. Nabywcy instrumentu przysługuje wypłata zależna od tego, jak długo kurs kasowy utrzyma się w określonym "korytarzu". O tym, o ile codziennie będzie przyrastać wartość wypłaty, decyduje szerokość ustalonego pasma wahań. Jeśli cena

Arkadiusz NapiórkowskiWypłata z granicznej opcji binarnej wynosi określoną sumę A, jeśli w okresie życia opcji cena instrumentu bazowego osiągnie zarówno dolną, jak i górną granicę określonego przedziału. Gdyby zaś żadna z granic nie została osiągnięta, nabywca opcji otrzyma kwotę w wysokości B. Wypłata nie będzie

Arkadiusz NapiórkowskiElementem konstrukcyjnym wykorzystanym w opcjach binarnych (ang. binary options, digital options, bet options, all-or-nothing options) jest stała wysokość świadczenia dla nabywcy opcji (zakładając, że wygasa ona in-the-money). Nie jest przy tym istotne, o ile cena instrumentu bazowego różni się kursu wykonania w dniu realizacji. Wysokość

Arkadiusz Napiórkowski Chcesz założyć rachunek maklerski? Kliknij TUTAJ. Opcje bermudzkie (ang. Bermuda options, quasi-Americaan options, Midatlantic options), zwane także opcjami quasi-amerykańskimi lub środkowoatlantyckimi, są konstrukcją pośrednią między opcjami europejskimi i amerykańskimi, zaliczaną do rodziny opcji elastycznych, w ramach grupy opcji egzotycznych. Dają one nabywcy prawo realizacji opcji

Arkadiusz Napiórkowski Chcesz założyć rachunek maklerski? Kliknij TUTAJ. Opcja barierowa powstaje poprzez dodanie do opcji standardowej elementu konstrukcyjnego zwanego barierą (ang. barrier). Jest to poziom ceny instrumentu bazowego, którego osiągnięcie decyduje o przedterminowym wygaśnięciu opcji lub też o jej aktywacji. Poziom bariery ustalany jest w momencie

Arkadiusz Napiórkowski Chcesz założyć rachunek maklerski? Kliknij TUTAJ. Cechą wspólną wszystkich opcji azjatyckich (ang. Asian options) jest uzależnienie dochodu z opcji od średniej ceny instrumentu bazowego. Ponieważ o wysokości średniej decyduje wynik wielu obserwacji dokonywanych w określonym przedziale czasu, wartość opcji zależy nie tylko od ceny