Szukaj haseł:

Doradztwo podatkowe - jego czynności obejmują: udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych,prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz

Oferta polskich banków w pigułce - kliknij na odpowiedni link, aby dowiedzieć się więcej Finanse osobiste: Konta osobiste | Konta oszczędnościowe |Konta młodzieżowe | Kredyty mieszkaniowe | Pożyczki hipoteczne | Kredyty konsolidacyjne | Kredyty refinansowe |Kredyty gotówkowe | Kredyty odnawialne | Pożyczki pod zastaw |Kredyty samochodowe

Chcesz założyć rachunek maklerski? Kliknij TUTAJ.  Biblioteczka inwestora Cechą, którą w papierach wartościowych wszyscy sobie najwyżej cenimy, jest to, że można na nich dobrze zarabiać. Są tacy, którzy uważają, że jest to całkowicie satysfakcjonujący zasób wiedzy na ich temat i zamiast teoretyzować, pora zabrać się do inwestowania.

Wprowadzenie do tematyki PricewaterhouseCoopers: Czym jest Corporate Governance? "Firma, która potrafi wykazać, że przestrzega zasad dobrego nadzoru i zarządzania spółkami - corporate governance będzie postrzegana jako innowacyjna, przejrzysta i bardziej atrakcyjna dla potencjalnych inwestorów, co z kolei umożliwi jej łatwiejszy dostęp do kapitału inwestycyjnego." Institutional Shareholder Services: Comments

Albania: Bank of Albania Algeria: Bank of Algeria Argentina: Banco Central de la Republica Argentina Armenia: Central Bank of Armenia Aruba: Centrale Bank van Aruba Australia: Reserve Bank of Australia Austria: Oesterreichische Nationalbank Azerbaijan: National Bank of Azerbaijan Bahamas: Central Bank of The Bahamas Bahrain: Bahrain Monetary Agency Bangladesh: Bangladesh Bank Barbados: Central Bank of Barbados Belarus: National Bank of the Republic of Belarus Belgium: Nationale Bank van Belgie - Banque Nationale

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzane jest w celu wyrażenia przez biegłego rewidenta pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanej jednostki. Treść opinii biegłego rewidenta Opinia powinna w szczególności stwierdzać,

Cecha probiercza jest znakiem urzędowym, potwierdzającym wykonanie przez urząd probierczy badań określających zawartość metalu szlachetnego w wyrobie, informującym o wynikach tych badań. Istnieją następujące rodzaje cech probierczych: podstawowa; dodatkowa; pomocnicza; główna. Cecha probiercza podstawowa wskazuje rodzaj metalu szlachetnego i jego próbę, przy czym cechy podstawowe dla wyrobów

We wniosku o dział spadku należy powołać postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku oraz spis inwentarza, jak również podać, jakie spadkodawca sporządził testamenty, gdzie zostały złożone i gdzie się znajdują. Jeżeli spis inwentarza nie został sporządzony, należy we wniosku wskazać majątek, który ma być przedmiotem działu. W

Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez walne zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat

Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej (zwane "dowodami źródłowymi"): 1) zewnętrzne obce - otrzymane od kontrahentów, 2) zewnętrzne własne - przekazywane w oryginale kontrahentom, 3) wewnętrzne - dotyczące operacji wewnątrz jednostki. Treść dowodów księgowych Dowód księgowy powinien zawierać co najmniej: 1) określenie rodzaju dowodu i

Back to top